Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ

2022. óta alapító tagként vagyok a Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ vezetője. Cégünk nem követi az idejétmúlt gyakorlatot, alakítja a legjobb módozatot a felnőttek egész életen át tartó tanulás lehetőségének segítésére.

„Mindig csak azok érnek el kiugró eredményeket, akik merik azt hinni, hogy van bennük valami, ami képes felülkerekedni a körülményeken.”

(Bruce Barton)

 

  Rácz Judit

  Rácz Judit

  Emberként és vezetőként is legfontosabb szempont számomra, hogy amit csinálok, ahhoz értsek. Pedagógiai igényességem arra ösztönzött, hogy az egyetemen szerzett képzési vezető/ tanári végzettségemet, tudásomat használjam jóra. Segítve a felnőtteket, a bennük rejlő képességeik birtokában, annak fejlesztésében, hogy eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, hogy meg tudjon felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak.

  A felnőttkori tanulás segítségével és képzéseken keresztül az életvitelük minősége javuljon.

  Munkatársaimmal együtt azon dolgozunk, hogy támogassuk azon személyeket, akiknek szükségük van egy jó szakmára, a nyelvi vagy egyéb szakmai továbbképzésre, önismeret önkifejezés fejlesztésére.

  Mindenki értékeket hordoz, tanuljuk meglátni egymást, és engedjük, hogy mi magunk is látszódjunk. Bontsuk ki, mi az erősségünk, merjük felvállalni gyengeségeinket, hogy fejleszteni tudjuk. A befektetett idő, energia, tudás gyorsan megtérül.

  Olyan világban létezünk, ahol azon áll vagy bukik a létünk, hogy az önmagunkban rejlő képességekkel mit kezdünk.

  A környezetünkben, ha már felismertük a változás okozta kihívás jeleit, meg kell tervezni, hogy mikor kell időben belépni a megújulási lehetőség kapuján. Ezzel Ön is rendelkezik, kedves olvasó! Már csak a bátor elhatározás első lépését kell meghatározni. Támogatjuk, segítjük a képzésben résztvevőinket.

  Kedves Leendő Képzésben Részvevő

  Jelentkezőink fontosak számunkra

  • minőségi és elégedettséget célzó oktatást végzünk
  • információ kérésre 24 órán belül választ nyújtunk
  • ügyfeleink részére a jelentkezéstől a bizonyítványmegszerzésig személyes odafigyelés adunk
  • A képzési díj tartalmazza a vizsgára való felkészítést
  •  A képzés végeztével, a Tanúsítvány átvétele után a csoportot a képesítő bizonyítvány megszerzéséig segítjük, támogatjuk és nem hagyjuk magára
  •  csatlakoztatjuk akkreditált vizsgaközponthoz és az adminisztrációs ügyintézést is átvállaljuk

   

  A mai jogszabályok alapján, a képzésben résztvevő szakmai képzés eredményes elvégzéséről tanúsítványt szerez a képző intézményénél, amely előfeltétele a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő vizsgának.

  A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez.

  Induló szakmai képzések és tanfolyamaink

  Felnőttképzéseink

  Betegkísérő szakmai képzés
  Betegkísérő szakmai képzés

   

  Felkészítjük az egészségügyi szolgáltatóknál végzendő segítő szakma elsajátítására. Olyan általános tudást adunk, amely az egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek nélkülözhetetlenek a betegkísérői tevékenység végzéséhez.

  Bővebben
  Boncmester szakmai képzés

   

  A képzés elvégzése után olyan szakemberré válik, aki Országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja.

  Bővebben
  Demencia gondozó szakmai képzés
  Demencia gondozó szakmai képzés

   

  A képzés során megismeri a demencia állapothoz társuló kognitív zavarokat, amely biztos tudás birtokában gondozhatja demenciával élő személy szociális és ápolási igényeit. Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez. Tanulmányai során elsajátítja megszervezni, lebonyolítani a csoport-foglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával.

  Bővebben
  Egészségügyi alapismeretek
  Egészségügyi alapismeretek

   

  Olyan tudást biztosítunk, mely betekintést nyújt az emberi test részeibe, jellemzőibe, a bennünk zajló élettani folyamatokba. A képzések képessé teszik az általános anatómiai és kórtani alapismeretek megértésére.

  Bővebben
  Egészségügyi gázmester szakmai képzés
  Egészségügyi gázmester szakmai képzés

   

  Ha szeretné megismerni az Egészségügyi gázmester tevékenység során a gázosító szerek veszélymentes és hatékony önálló felhasználását, a gázosítás szervezésére, irányítására és végrehajtására irányuló tevékenységeket, várjuk jelentkezését képzésünkre.

  Bővebben
  Egészségügyi kártevőirtó szakmai képzés
  Egészségügyi kártevőirtó szakmai képzés

   

  Ha szeretné megismerni a kártevőirtó tevékenység során alkalmazható fizikai, biológiai és kémiai módszereket, irtószereket; a szükséges gépeket, eszközöket; az irtószerek hatástani, toxikológiai, alkalmazhatósági tulajdonságait, a beszerzésükre, szállításukra, tárolásukra és alkalmazásukra vonatkozó előírásokat.

  Bővebben
  Felnőtt intenzív szakápoló szakmai képzés
  Felnőtt intenzív szakápoló szakmai képzés

   

  A képzés elvégzése után olyan szakemberré válik, aki kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását képes végezni az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel fog rendelkezni, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes lesz az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására.

  Bővebben
  Fertőtlenítő-sterilező szakmai képzés
  Fertőtlenítő-sterilező szakmai képzés

   

  Ha a munkaterületén magasabb szintre szeretné emelni szakmai képzettségét, és Fertőtlenítő-sterilizáló munkakörben kíván elhelyezkedni várjuk jelentkezését képzésünkre.

  Bővebben
  Hospice szakápoló, palliatív gondozó szakmai képzés
  Hospice szakápoló, palliatív gondozó szakmai képzés

   

  Olyan szakemberekké válik a képzés során, akik gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő – elsősorban daganatos – betegek gondozását/ápolását végzi hospice palliatív osztályon, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív mobil csoport (mobil team), illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb kórházi osztály betegellátási munkájában végzi speciális ápolási, és szakápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységét, amelynek célja a beteg és családtagjai életminőségének javítása.

  Bővebben
  Képzett segédápoló szakmai képzés
  Képzett segédápoló szakmai képzés

   

  Olyan tudást biztosítunk, amely képessé teszi szakszerűen alkalmazni az ápolási eszközöket és a gyógyászati segédeszközöket. A betegmegfigyelési tevékenységet a megszerzett ismeretei alapján pontosan fel tudja mérni a rábízott, gondozott személy szükségleteit, azt sikeresen el tudja látni, majd a protokollnak megfelelően dokumentálni képes, és a beteg állapotában bekövetkezett változásokat azonnal jelzi az ápolónak, az orvosnak.

  Bővebben
  Méhész szakmai képzés

   

  A képzés során olyan összetett kompetenciákat szerez, melynek révén képzés lesz elvégezni a szakmában ellátható legjellemzőbb munkaterületen, a méhcsaládok kezelését, képessé válik a méhek gyógykezelését ellátni, megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését.

  Bővebben

  Felnőttképzési tanfolyamaink, tréningjeink

  Egészségügyi alapismeretek
  Egészségügyi alapismeretek

   

  Olyan tudást biztosítunk, mely betekintést nyújt az emberi test részeibe, jellemzőibe, a bennünk zajló élettani folyamatokba. A képzések képessé teszik az általános anatómiai és kórtani alapismeretek megértésére.

  Bővebben
  Egészségügyi szakmacsoportos továbbképzések

   

  A személyes gondoskodást végző személy pontszerző szakmai továbbképzésben köteles részt venni, az itt hirdetett továbbképzésekre 2023. január hónaptól folyamatosan lehet jelentkezni. A minősített továbbképzés közzétételre kerül a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján a Szociális Ágazati Portálon.

  Bővebben

  Elsősegély – az első ellátás nyújtása

   

  Megtanítjuk, hogyan végezze az első ellátást biztos tudással.
  Ajánljuk a képzést mindenkinek, aki szeretne, de nem mer az első ellátásban részt venni, mert nem biztos a tudásában.

   

  Bővebben

  Mentor, támogatói szerepek

   

  A Mentor jelölt jól ismeri az általa képviselt szervezet/vállalat/intézmény, kultúráját, a struktúrát és a folyamatokat. Elkötelezett. Nem a jelölt/pártfogolt/új munkatárs közvetlen vezetője.

  Bővebben

  Nevelőszülő tanfolyam

   

  A nevelőszülővé váláshoz nélkülözhetetlen 60 órás nevelőszülő tanfolyam.  A program a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet szerint, jogszabály alapján meghirdeti a Nevelőszülő 60 órás tanfolyamát.  program célja a nem vér szerinti családban nevelkedő gyermekekre és a befogadó szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása, valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e befogadó szülőnek.

  Bővebben
  Nyelvtanfolyamok

   

  A hamarosan induló tanfolyamainkról e-mailben vagy telefonon érdeklődhet.

  E-mail: oktatas@rifk.hu, juditracz21@gmail.com

  Tel: +36 70 3160373

   

  Bővebben

  Szociális szakmai továbbképzés
  Szociális szakmai továbbképzés

   

  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról Rendelet alapján.
  A személyes gondoskodást végző személy folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni, az itt hirdetett továbbképzésekre 2022. június hónaptól lehet jelentkezni.

  Bővebben
  +3613224625

  Elérhetõségek
  Telefon:+36 70 316-0373
  E-mail:oktatas@rifk.hu
  juditracz21@gmail.comu