Nevelőszülő tanfolyam

60 órás Nevelőszülői tanfolyam

 

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. a nevelőszülővé váláshoz nélkülözhetetlen

60 órás nevelőszülő tanfolyamot szervez.
A program a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet szerint, jogszabály alapján meghirdeti a Nevelőszülő 60 órás tanfolyamát.

Aminek az első része a 28 órás döntéselőkészítő-tréning.

A döntés-előkészítő program célja a nem vér szerinti családban nevelkedő gyermekekre és a befogadó szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása, valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e befogadó szülőnek. A képzési folyamatban a helyettes szülői szerep ellátásához szükséges szakismeret és készségek, kompetenciák kialakítása és fejlesztése történik, helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, közös beszélgetések révén.

A 28 órás döntéselőkészítő-tréning a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban, előreláthatólag hétvégeken történik. Házaspárok esetén, szakmai tapasztalat alapján elvárás, hogy mindkét fél vegyen részt rajta, függetlenül attól, hogy csak egyikük lesz nevelőszülő, ez a döntés azonban az egész család életére kihatással lesz, fontos, hogy valóban közös döntés legyen a vállalás. A csoportfoglalkozásokon túl a felkészítés része, a három alkalmas egyéni családértékelő megbeszélés. A döntés-előkészítő program egy szóbeli, egyéni vagy csoportos összegző beszélgetéssel zárul. Amennyiben alkalmas a nevelőszülői feladatok ellátására, a képző intézmény igazolást állít ki a 28 órás döntéselőkészítő tréning elvégzéséről.

Nem állítható ki igazolás annak, aki a döntés-előkészítő program során több, mint 4 óráról hiányzott.

A döntéselőkészítő-tréning elvégzése után nevelőszülői képesítés megszerzésére irányuló, a Nevelőszülői feladatok ellátása 32 óra tananyag átadására, melynek célja a résztvevők felkészültek legyenek az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt saját háztartásban történő, teljes körű ellátására. A családi minta (modell) nyújtásra, a család rendszerként való szemlélésére, a családjában a támogató funkciók kibontakoztatásának támogatására.

A nevelt gyermek vér szerinti családi kapcsolatai megőrzésének támogatására, annak átlátására, hogy a vér szerinti szülő hogyan reprezentálódig a gyermek személyes világában. Megfelelő ismeretek szerzése után a nevelőszülő segíteni tudja a gyermeket, a szüleitől való elszakadás tényének elfogadható sorsmagyarázattá alakításában. A képzés tematikája szerinti ismeretanyag; pedagógiai, társadalomismereti, konfliktuskezelési, jogi, pszichológiai, szociológiai,
egészségügyi elméleti ismeretet és gyakorlati irányított beszélgetést ölel fel, mely a nevelőszülői tevékenység során eredményes és hasznos tudást biztosít a résztvevők számára.

A képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 2 óra időtartama zárja a tanfolyamot A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak, mely feljogosít a helyettes szülői/nevelőszülői feladatok ellátására. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az is, hogy a foglalkozásokról való hiányzás nem haladhatja meg a teljes óraszám 10 %-át.

 

Válasz e-mailben tájékoztatjuk a képzés részleteiről.

 

A nyáron induló tanfolyamunk kezdete 2024. június 29. vidéki  helyszínen, valamint egy budapesti helyszínnel is indítunk 2024. július 06. napon . A  jelentkezőket folyamatosan várjuk és fogadjuk e mailen és telefonon. A jelentkezési határidő: 2024. június 20. nap. 

juditracz21@gmail.com

+36 70 3160373

A 60 órás tanfolyam díja: 100 000 Ft/ fő

A budapesti helyszín címe:  1153 Budapest, Bocskai utca 116., Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft., 

Akár emailben, akár telefonon jelzi jelentkezési szándékát küldjük a jelentkezési lapot és kérjük az Ügyfélkapu gov.hu  weboldalon a speciális erkölcsi bizonyítványt kérjük megkérni, mert ez is a jelentkezési feltétel 222-gyermekvédelem 2019 és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény 10/A§(1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

+3613224625

Elérhetõségek
Telefon:+36 70 316-0373
E-mail:oktatas@rifk.hu
juditracz21@gmail.comu