Panaszkezelés

Minőségpolitikánk

 

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Korlátolt Felelősségű Társaság partnerei és a képzés részt vevői számára lehetőséget biztosítunk, hogy véleményükkel, fejlesztő- javító ötleteikkel segítsék munkánkat.

Cégünk tevékenysége középpontjába a jó minőségű, megbízhatóságon alapuló, minőségirányítási követelményeket figyelembe vevő és gazdasági szempontból is versenyképes szolgáltatást állítja.

Társaságunk minőségpolitikája megfelel a jogszabályoknak és a képzésekkel kapcsolatos minőségügyi elvárásoknak.

A Rácz Innovációs Felnőttképzési Központ Kft. minőségpolitikai célkitűzése:

1. Kompromisszumok nélküli minőség
2. A partnereink és a képzésben résztvevők igényeinek folyamatos figyelése
3. A folyamatok gazdaságosságának javításával a szolgáltatási pozíciónk erősítése

Törekszünk a maximális vevői, képzésben résztvevői elégedettség elérése.
Panaszkezelési rendszerünk lehetőséget biztosít a képzésekre jelentkezők esetleges problémáinak gyors és hatékony kezelésére, megoldására.

 

Panaszkezelési tájékoztató

 

Panaszkezelésünk folyamatáról az alábbiakban tájékozódhat.

A képzésben résztvevő a képző központunk működésével, mulasztásával, a képző központunk érdekében eljáró személy cselekvésével, tévedésével, magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban közölheti az intézménnyel.

Írásbeli panasz esetén kérjük, az oktatas@rifk.hu e-mail címre írjon.

Direktlink: 


Társaságunk a panasz beérkezését követően 3 napon belül köteles írásban válaszolni.
Szóbeli panasztételre ügyfélszolgálatunkon, hétfő és csütörtök napokon, 9:00-15:00 között van lehetősége.
Ügyfélszolgálatunk címe: 1153 Budapest, Bocskai utca 116.

A szóbeli panaszt azonnal kivizsgáljuk, és szükség szerint kezeljük.

 

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézményünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul jegyzőkönyvet készítünk, és annak egy másolati példányát személyesen helyben az ügyfélnek átadja.

Írásban történt Panaszok kivizsgálásának ideje, a panasz bejelentésétől számított 2-3 nap.
Panasz elutasítása esetén a bejelentő tájékoztatása legfeljebb 15 napon belül megtörténik.
Jogos panasz rendezését és a bejelentő tájékoztatását legfeljebb 30 napon belül le kell zárni.
Amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, valamint a panasz kezelése, a tanulót a bejelentéstől/beérkezéstől számított 10 napon belül írásban értesítjük arról, hogy ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról.
A válaszlevélben a bejelentő által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ adunk. Amennyiben a bejelentő kérelme elutasításra kerül, abban az esetben a válaszlevelünk az indoklást is tartalmazza.
Jogos panaszhoz kapcsolódó jogos kárigény rendezése a bejelentő felé az Ügyfélszolgálaton történik.

+3613224625

Elérhetõségek
Telefon:+36 70 316-0373
E-mail:oktatas@rifk.hu
juditracz21@gmail.comu