Boncmester szakmai képzés

Boncmester szakmai képzés

Képzés azonosító: 09144001

Boncmester megnevezésű megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény alapján megvalósuló képzés

Képzés óraszáma: 600 óra, 240 elméleti óra 360 gyakorlati óra képzési idő

Képzés időtartama: 11 hónap

 

Képzésbe való kapcsolódás feltételei:

I

Érettségi végzettség

I

Szakmai előképzettség: nem szükséges

I

Egészségügyi alkalmassági igazolás

I

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimálisan fél év boncsegédi munkakörben letöltött gyakorlat

A képzés hibrid oktatási munkaformában valósul meg

I

Valós idejű online elméleti képzési napok

I

Személyes konzultációs napok

I

Gyakorlati napok

Ismeretszerzés a képzés alatt

I

Előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően

I

Zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni

I

A veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni

I

A boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket

I

Előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket

I

Biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását

I

Az adminisztrációs feladatokat elvégezni

I

Azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz

I

Biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát

I

Előkészíteni a holttestet a végtisztességre

I

Exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni

I

A hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről

I

Szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet

I

Betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat

I

Betartani az etika és a protokoll szabályait

I

Az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni

I

A szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is

I

Részt venni a boncolt szervek demonstrálásában

I

Boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben

I

Holttestet rekonstruálni

I

Anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat)

I

Méregládát csomagolni

I

Bűnjeleket megőrzésre biztosítani

I

Alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

I

Elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait

Jelentkezés menete

Olvassa el a képzési információkat és ellenőrizze, hogy a képzés részvételi feltételeknek eleget tud tenni.

Jogszabály előírásnak megfelelően felnőttképzési szerződést kötünk Önnel, amiben a képzés elméleti és gyakorlati eseményeiről, a képzési díjáról kötünk megállapodást.

Képzési díj részletfizetés lehetőségét biztosítunk.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A képzési helyszín: Valós idejű online elméleti oktatás a Google Meet online felület.

A képzésben résztvevő számára gyakorlati helyszínt szervezünk.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk  a 2024. január 13. napon biztosan induló tanfolyamra

A Képzésben Résztvevő által fizetett képzési díj, egyösszegű befizetés: 395000 Ft.

Részletfizetéssel: 2 x 200000 Ft, vagy 9 x 45000 Ft.

MKB Bank:10300002-13302215-00034909

Válasz e-mailben tájékoztatjuk a képzés részleteiről.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A tanúsítvány megszerzésének feltétele: A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres elvégzését igazoló, képző által kiállított Tanúsítvány

A szakmai vizsgát jogszabályi előírásoknak megfelelően nem a képző, hanem független akkreditált vizsgaközpont szervezi.

Vizsgainformációk

Írásbeli vizsga

I

A szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

I

Előkészítés boncoláshoz

I

Emberi test anatómiája, boncolás-mintavétel

Projektfeladat

I

Boncolás gyakorlata:

A boncolás, mintavétel eszközeinek előkészítése boncoláshoz, boncolás elvégzése, mintavétel rekonstrukció halott kezelés.

FONTOS

Vizsgajelentkezés:  A képzés elvégézese után a tanúsítvánnyal a  https://szakkepesites.ikk.hu/vizsgaközpont oldalon teheti meg!