Citológiai Szakasszisztens

Citológiai szakasszisztens képzés

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a citodiagnosztikai vizsgálatra beküldött bármely módszerrel végzett vizsgálati anyag teljes feldolgozására:

adminisztratív rendszerezésére, az anyagok technikai feldolgozására.

A citológiai szakasszisztens fő szakmai tevékenységét képezi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése.

 

Citológiai szakasszisztens szakmai képzés Képzési azonosító: 09145003

Államilag engedélyezett programkövetelmény alapján megvalósuló szakmai képzés
Iskolai előképzettség;

Érettségi végzettség,

Szakmai előképzettség:

A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelettel kiadott Szakmajegyzékben szereplő:

I

5 0914 03 03 Egészségügyi laboráns szakma (Szövettani asszisztens szakmairány)

A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő:

I
55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés
I
55 725 16 Szövettani asszisztens szakképesítés

Felsőoktatásban megszerezhető szakképzettségek közül:

I
Biológia alapképzési szakon szerzett biológus szakképzettség (természettudomány képzési terület)
I
Biológia mesterképzési szakon szerzett okleveles biológus szakképzettség (természettudomány képzési terület)
I
Az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakon szerzett orvosi diagnosztikai laboratóriumi analitikus szakképzettség (orvos- és egészségtudomány képzési terület).

A fentiekben felsorolt egészségügyi képesítéseken túl, szakmai előképzettségnek tekinthetők az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű
szakképesítések, továbbá a nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítések.

Egészségügyi szakmai alkalmassági orvosi igazolás szükséges.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama;

Biológus, vagy okleveles biológus szakmai előképzettsége esetén a szakmai képzés megkezdéséhez 1 év előzetes, citológiai/citopatológiai/szövettani laboratóriumi területen végzett segédasszisztensi munkavégzés szükséges, melyet hitelt érdemlően igazolni kell. Az
előírt előzetes szakmai gyakorlat nem lehet öt évnél régebbi, a gyakorlati időbe nem
számítható be a GYED, GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat
ideje. 

Képzési idő: 900 óra, az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya 20%- 80%.
Elméleti óraszám: 180 óra
Gyakorlati óraszám: 720 óra

A szakmai képzés gyakorlat megvalósítására államilag előirányzott feltétel mutat szabályozást.

A gyakorlati órák az alábbiak szerint teljesülhetnek;

Citodiagnosztikai gyakorlat /cervix citológiai diagnosztika, exfoliatív citológiai diagnosztika,
aspirációs citológiai diagnosztika/ (700 óra):

50%-a, azaz, 350 óra tölthető saját munkahelyen abban az esetben, amennyiben az az alábbi minimális követelményeknek megfelel: minimum évi 10 000 nőgyógyászati citológiai mintát feldolgozó laboratórium, mely személyi feltételként legalább 1 fő citológiai szakasszisztens végzettségű, és minimum 5 éves nőgyógyászati citológiai (előszűrői) szakasszisztensi szakmai gyakorlattal rendelkező gyakorlatvezetőt foglalkoztat.

Citodiagnosztikai gyakorlat /cervix citológiai diagnosztika, exfoliatív citológiai diagnosztika, aspirációs citológiai diagnosztika gyakorlat: 350 óra

Citotechnológiai gyakorlat: 20 óra

Minimum évi 20.000 db nőgyógyászati citológiai kenetet feldolgozó citológiai/citopatológiai
laboratórium, vagy általános kórbonctan/korszövettani osztály (III. progresszív ellátási szint)
citológiai laboratóriuma, amely legalább 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és citológiai
szakasszisztensi képesítéssel és minimum 5 éves citológiai előszűrői szakmai gyakorlattal rendelkező mentort foglalkoztat.

Mindez azért követelmény, hogy a képzésben résztvevő szakmai vizsgán sikeres teljesítményt nyújtson és  később, a szakmai munkájában felelősségteljesen és önállóan értékeljen.

A gyakorlati napokat előre megtervezzük, erről időben küldünk értesítést, így a képzésben az irányított gyakorlati napok összeegyeztethetőek az egyéb munkavégzéssel.

Az irányított gyakorlatok lebonyolításához 4 vidéki és 1 fővárosi intézmény felel meg a kötött előírásoknak.

A képzés időtartama: 15 hónap

Ismeretszerzés a képzés alatt

I

A nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatának, mikroszkópos értékelésének elvégzése

I

A nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégzi

I

A kenetekben látott sejtek morfológiai értékelése és differenciálását elvégzi

I

Negatív keneteket biztonságosan azonosít, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíti

I

A nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékeli

I

Citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az    anyagok átvétele, rendszerezése

I

A citológiai preparátumok szakma szabályai szerinti archiválása

I

Az eredményeket szakmailag értékeli, minőségbiztosítási módszereket alkalmaz

A képzés megvalósulása

Elméleti órák, Google Meet felületen keresztül

Kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő tanóra

Konzultáció: az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt vevő személy vagy csoport és az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely interaktív és távolléti kapcsolattal is megvalósulhat.

A képzési díj: 750 000 Ft

A képzési díj részletfizetése van lehetőség;

  • Egyösszegű fizetés: 750 000 Ft a képzés első hónapjában.
  • Kettő egyenlő részlet: 377 500 Ft a képzés megkezdés első hónapjában,  a 2. részlet a képzés 6. hónapjában.
  • Három egyenlő részlet: 255 000 Ft a képzés megkezdés első hónapjában,  a 2. részlet a képzés 6. hónapjában, a 3. részlet a képzés 12. hónapjában.
  • Öt egyenlő részlet: 154 000 Ft a képzés megkezdés  első hónapjában, majd minden negyedév első hónapja.
  • Tizenkét egyenlő részlet: 65 000 Ft/ hónap, az első részlet a képzés megkezdés első hónapjában.

A képző intézmény bankszámlája:
Raiffeisen bank 12010855-01947649-00100003

A képzési díj nem tartalmazza a képesítő vizsga díját.

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képzésről tájékoztatót tartunk: 2024. március 20. napon, 16:00 órai kezdettel.

Az alábbi Google Meet gombra kattintva a chat terembe navigálja a megadott napon és időben.

Vizsgainformáció:

Irásbeli vizsgatevékenység megnevezése; citológiai diagnosztika alapjai

A szakmai követelmények témaköreit:

I

Szervrendszerek anatómiai, szövettani és citológiai ismeretek

I

Nőgyógyászati citológiai diagnosztika, citotechnika

I

A mikrobiológia ismeretek

Projektvizsga vizsgatevékenység megnevezése; Citológiai szakasszisztensi feladatok végrehajtása

A projektfeladat két vizsgarészből áll:

I

I. vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka (70%)

I

II. vizsgarész: A gyakorlati vizsgamunkához (I. vizsgarészhez) kapcsolódó szakmai kérdések
megválaszolása/szakmai beszélgetés (30%)

Részletesebb információ a képzésről alul a hasznos linkek között képzési programokban a” C” betűnél talál.
+3613224625