Demencia gondozó szakmai képzés

Demencia gondozó szakmai képzés

Képzés azonosító: 09214001

Képzés óraszáma: 600 óra

Képzés időtartama: 11 hónap

Képzés részvételi feltételei

I

Alapfokú iskolai végzettség

I

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

I

Szakmai előképzettség

Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés: A 12/2020. kormányrendelet szerint 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

A képzés munkaformái

I

Valós idejű online elméleti képzési napok

I

Személyes konzultációs napok

I

Szakmai gyakorlat

idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat.

Ismeretszerzés a képzés alatt

I

Megfogalmazza a demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacsoportban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együttműködésének lehetséges módjait, módszereit.

I

A team-en belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy, családtagjainak támogatásában.

I

Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján egyéni gondozási tervet készít a demenciával élő gondozott számára.

I

Felismeri a betegség korai tüneteit.

I

Alkalmazza az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás módjait.

I

Segítséget nyújt a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet megjelenése esetén.

I

Osztályozza a fellépő tünetegyütteseket a demencia stádiumának azonosítására

I

Felismeri a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek.

I

Munkája során alkalmazza a hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban.

I

Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel

Jelentkezés menete

Olvassa el a képzési információkat és ellenőrizze, hogy a képzés részvételi feltételeknek eleget tud tenni.

Jogszabály előírásnak megfelelően felnőttképzési szerződést kötünk Önnel, amiben a képzés elméleti és gyakorlati eseményeiről, a képzési díjáról kötünk megállapodást.

Képzési díj részletfizetés lehetőségét biztosítunk.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A képzési helyszín: 1153 Budapest, Bocskai utca 116., és/vagy Google Meet felületen valós idejű online jelenléti képzés

Jelentkezéseket folyamatosan várjuk 2023. január 02. naptól a csoportba.

Képzés díja: 380 000 Ft

MKB Bank:10300002-13302215-00034909

 

Válasz e-mailben tájékoztatjuk a képzés részleteiről.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A tanúsítvány megszerzésének feltétele:  A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra és két részből áll
1. Írásbeli feladatsor
2. A résztvevő által készített Záródolgozat és prezentáció bemutatása

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres elvégzését igazoló, képző által kiállított Tanúsítvány

A szakmai vizsgát jogszabályi előírásoknak megfelelően nem a képző, hanem független akkreditált vizsgaközpont szervezi.

Vizsgainformáció

Írásbeli vizsga
I

A demencia gondozás alapismeretei

Projektfeladat
I

Prezentáció

1. Záródolgozat bemutatása

2. Szóbeli prezentáció

FONTOS

Vizsgajelentkezés:  A képzés elvégézese után a tanúsítvánnyal a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon teheti meg!