Képzett segédápoló szakmai képzés

Képzett segédápoló szakmai képzés

Képzés azonosító: 09133007

Képzés óraszáma: 400 óra

Képzés időtartama: 8 hónap

Képzés részvételi feltételei

I

Alapfokú iskolai végzettség

I

Szakmai előképzettség: nem szükséges

I

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

A képzés hibrid oktatási rend szerint

I

Valós idejű online elméleti képzési napok

I

Személyes konzultációs napok

I

Gyakorlati napok

I

Gyakorlati helyszínt szervezünk.

Ismeretszerzés a képzés alatt

I

Megismeri az egészséges ember pszichés és szomatikus fejlődésének jellemzőit, az adott életkorban és élethelyzetben megjelenő gondozási feladatokat

I

Megismerkedik a team-munka alapjait, az együttműködés és problémamegoldás lehetőségeit

I

Ismeri az egészség-kultúra elemeit, az egészséges életmód, életvitel jellemzőit. Tisztában van a környezetszennyezés és az egyéb egészségkárosító tényezők formáival, a megelőzés lehetőségeivel

I

Megismeri a prevenció szintjeit, a mentálhigiéné és az egészségfejlesztés alapvető lehetőségeit

I

Munkahelyén és magánéletében is egészségtudatos magatartásra törekszik

I

Eligazodik az egészségügyi ellátórendszeren belül, Ismeri az egészségügyi ellátórendszer struktúráját, működését

I

Felismeri az ápolási munka során előforduló ápolásetikai és betegjogi problémákatés azt jelzi

I

Felismeri a nosocomialis fertőzések megelőzésénekfontosságát. Mun-kahelyén és magánéletében is környezettudatos magatartásra törekszik

I

Ismeretekkel rendelkezik az emberi szervezet felépítéséről, működéséről. Felismeri a testalkat, testtájékok, járás, a bőr és bőrfüggelékek megfigyelésének szempontjait, ezekkel kapcsolatos fontosabb szakkifejezéseket

I

A szükségletek megoldásának segítése az ápoló utasítása alapján, az ápoló ellenőrzése mellett végzi. Betartja a munka-, egészségvédelmi, higiénés szabályokat, valamint a betegbiztonság szempontjait a beteg ápolása, gondozása során. Tőle elvárható támogatást nyújt az akadályozott beteg számára, ezt meghaladó esetekben segítséget kér az ápolótól

I

Megismeri a nyomási fekély fogalmát, rizikótényezőit, stádiumait, megelőzésének lehetőségeit, valamint a megelőzésben használt eszközöket

I

Megismeri a kommunikáció jellemzőit, a hiteles kommunikáció feltételeit, a kommunikációs zavarokat. Tisztában van a beteggel, családtagokkal, munkatársakkal történő kommunikáció szempontjaival. Ismeri a kommunikáció módját látás-, hallás-, beszéd- és értelmi fogyatékos emberrel

I

Elkötelezett az irányban, hogy elsősegélynyújtást igénylő esetekben megfelelő segítséget nyújtson. Az ellátás során mindvégig a beteg érdekeit és saját biztonságát szem előtt tartva, empatikusan nyújt segítséget

Jelentkezés menete

Olvassa el a képzési információkat és ellenőrizze, hogy a képzés részvételi feltételeknek eleget tud tenni.

Jogszabály előírásnak megfelelően felnőttképzési szerződést kötünk Önnel, amiben a képzés elméleti és gyakorlati eseményeiről, a képzési díjáról kötünk megállapodást.

Képzési díj részletfizetés lehetőségét biztosítunk.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

 képzési helyszín: 1153 Budapest, Bocskai utca 116., és/vagy Google Meet felületen valós idejű online, jelenléti képzés.

Jelentkezéseket folyamatosan várjuk. 2023. október 31. napon indul a képzés. Gyakorlati helyszínt szervezünk. Amennyiben szeptember 20. napig jelentkezik, a képzési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

Képzés díja: 340 000 Ft

MKB Bank:10300002-13302215-00034909

 

Válasz e-mailben tájékoztatjuk a képzés részleteiről.

Képzés végén megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A tanúsítvány megszerzésének feltétele: A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítése

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: A képzés sikeres elvégzését igazoló, képző által kiállított Tanúsítvány

A szakmai vizsgát jogszabályi előírásoknak megfelelően nem a képző, hanem független akkreditált vizsgaközpont szervezi.

Vizsgainformációk

Írásbeli vizsga

I

Emberi test működése

I

Betegmegfigyelés és vitális paraméterek

I

Gyógyszerelési ismeretek

I

Ápolástani ismeretek

I

Társadalomtudományi ismeretek

I

Elsősegélynyújtás

Projektfeladat

I

Alapápolás

I

Gondozás

I

Elsősegélynyújtás

I

Gyógyszerelés

FONTOS

Vizsgajelentkezés:  A képzés elvégézese után a tanúsítvánnyal a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon teheti meg!